Meclis yeni yıla süratli başlıyor… AKP-CHP’den ortak görüş… 6 yaşında ‘evlilik’ ve EYT gündemde

ahmetbeyler

Yeni Üye
TBMM, yeni yıl mesaisine ağır gündem ile başlıyor. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirdiğinin’ ortaya çıkmasının akabinde, çocuk istismarlarının araştırılması için CHP ve AKP’nin verdiği küme önergelerinin Genel Kurulu’nda salı güne ele alınması ve TBMM’de bu hususta bir araştırma kurulu kurulması bekleniyor.

CHP’nin önergesinde, 6 yaşında evlendirilen çocuğun durumuna dikkat çekildi. Önergede, Adalet Bakanlığı bilgilerine atıf yapılarak, 2020 yılında çocukların cinsel istismarı hatasından açılan dava sayısı 15 bin 213 olduğu açıklandı ve 6 yaşında evlendirilen çocuk olayının ortaya çıkmasının akabinde sorumluların muhalefetin yansıları kararı tutuklandığı şöyleki anlatıldı:

“17 yaşında doğum yapan H.K.G., 30 Kasım 2020’de Cumhuriyet savcılığına müracaat etmiştir. Savcılığın mevzuyu Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’na intikal ettirmesi üzerine H.K.G.’nin 4 Aralık 2020’de Şiddet Tedbire İzleme Merkezi’nin birinci kabul ünitesine alındığı, 8 Aralık 2020’de bayan konukevine yerleştirildiği bilinmektedir. Aile Bakanlığı’nın Aralık 2020’den beri mevzuyu biliyor bulunmasına rağmen skandal süreç, kamuoyunda Aralık 2022’de yayınlanan bir haberle aleniyet kazanmıştır. Katalog cürümlerden bulunmasına karşın, 24 ayı bulan bu müddet ortasında ne soruşturma tamamlanabilmiş ne hatası işleyenler hakkında tutuklama sonucu alınmıştır. Kanıtların karartılabileceği, kaçma ihtimalinin olduğu bu kabahat hakkında kâfi tedbirlerin alınmadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar Aile Bakanı bu mevzuya ait yöneltilen tenkitleri ‘samimi bulmadığını’ söz etse de bahis kamuoyu gündemine taşındıktan daha sonra siyasi partilerin ve temsilcilerin açıklamalarıyla haziran ayı sonuna verilen duruşma tarihi öne çekilmiş, Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanmıştır.

“TBMM RAPOR YAZDI, YÜRÜTME GEREĞİNİ YAPMADI”

Çocuk istismarına ait bu tekil örnek dahi, çocukların gereğince korunamadığını, çocuk istismarı olaylarına yönelik kâfi tedbir alınamadığını göstermektedir. Bu örnek, okula başlamayan çocukların takibinin de ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Dernek/vakıf görünümlü cemaat/tarikat yapılanmalarında yaşanan bu cins istismar olayları, bu çeşit yapılanmaların denetlenmediğine işaret etmektedir. Her ne kadar, TBMM 3 Kasım 2016 tarihindeki 442 sıra sayılı Araştırma Komitesi Raporu’yla çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarına ait alınması gereken tedbirleri içeren bir rapor yayınlamışsa da bu raporun gereği yapılmamıştır.

“2004’TE BAŞLAYAN İSTİSMARIN 2020 YILINA KADAR niye TESPİT EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILMALI”

2004 yılında, çocuk 6 yaşında iken başlayan bir cinsel istismar olayının 2020 yılına kadar tespit edilememiş olmasının niçinleri, soruşturma sürecinin gecikmesine niye olan etkenler ile Sıhhat Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarının bu gecikmedeki sorumluluklarının belirlenmesi ile çocukların cinsel istismarının önlenebilmesi için alınacak her cinsten tedbirin tespit edilmesi gayesiyle Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. hususlarına nazaran Meclis araştırma komitesi kurulmasını arz ve teklif ederiz.”


AKP’NİN ÖNERGESİNDE DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MAĞDURİYETİ YER ALDI

AKP önergesinde ise devlet kurumlarının husus hakkındaki azami hassasiyetine karşın çocukların haklarının ihlal edildiği; ruhsal, bedensel sıhhatlerine, beden bütünlüklerine halel verildiği, çeşitli taraflardan istismara maruz bırakıldığı kimi olumsuz olaylarla vakit zaman karşılaşılabildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamdaki elim hadiselerden sonuncusu, 6 yaşındaki bir çocuğumuzun kelamda evlilik ismi altında her istikametten istismara açık bir beraberliğe maruz bırakıldığı ve bunun kararında duygusal ve cinsel istikametten istismara uğradığı tarafındaki haberlerle geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıdı… Bu kapsamda çocuğumuzun, 6 yaşındayken kelamda evlilik ismi altında her istikametten istismara açık bir beraberliğe maruz bırakıldığı ve bunun kararında duygusal ve cinsel taraftan istismara uğradığı tarafındaki haberler kapsamında, kelam konusu elim hadisenin sosyolojik, ailevi ve çevresel etkenler de göz önünde bulundurularak tüm taraflarıyla araştırılıp kamu vicdanını tatmin edecek ve kamunun bilgi talebini karşılayacak biçimde şeffaflığa kavuşturulması, benzeri hadiselerin ve her türlü çocuk istismarının engellenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, ayrıyeten çocukların temel hak ve özgürlüklerinden en üst seviyede yararlanmaları ve her türlü istismardan korunmaları noktasında karşılaşılan problemlerin tespit edilerek bunlarla uğraş için yeni tahlil yollarının geliştirilmesi gayesiyle Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.”

‘ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI’ KURULMASINA AİT TEKLİF DE GÜNDEME GELECEK

Meclis Genel Konseyi, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı’nın kurulmasını içeren kanun teklifi ile Bursa’daki hayat alanı savunucuları ve kitle örgütlerinin bölgenin ‘doğasının tahribata uğrayacağı’ nedeni öne sürülerek karşı çıktığı, Uludağ’a yönelik planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı’nda toplanmasını önbakılırsan kanun teklifi de Genel Kurul’da görüşülecek. Ayrıyeten Türkiye ile çeşitli ülkeler içinde imzalanan milletlerarası mutabakatların onaylanmasına ait kanun teklifleri de ele alınacak.

EYT DÜZENLEMESİ DE MECLİS GÜNDEMİNDE OLACAK

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) milyonlarca yurttaşın beklediği düzenleme ile kamudaki kontratlı çalışana takım verilmesini içeren kanun tekliflerinin de yakın vakitte Meclis’in gündemine gelmesi bekleniyor. AKP ve MHP’nin başörtüsü teklifi için de partiler içindeki müzakere sürecek. Teklifin, Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesinin akabinde TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

TBMM Lideri Mustafa Şentop’un imzacısı olduğu, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde kontratlı çalıştırılan işçiye iş sonu tazminatı ödenebilmesine imkan tanıyan kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. İktisada yönelik kıymetli düzenlemeler içeren kanun teklifleri, Meclis Başkanlığı’na sunulacak. 7. Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi de yeni yılda Meclis’e sunulacak düzenlemeler içinde yer alıyor.