Dijitalleşme: Alman vatandaşlarının çoğunluğu adil eğitimden şüphe ediyor

amerikali

Yeni Üye
Ağa bağlı cihazlar aracılığıyla kullanılabilen sanal çevrimiçi kurslara erişim prensip olarak nispeten kolaydır. Bununla birlikte, Münih Ifo Enstitüsü’nün son eğitim barometresinde ankete katılanların yüzde 53’ü, bir bütün olarak dijitalleşmenin bu ülkedeki eğitim sisteminde daha büyük eşitsizliğe yol açabileceğinden korkuyor. Sadece yüzde 14’ü bunu beklemiyor. Alman vatandaşlarının yüzde 56’sı bile özel hayatta ve çalışma hayatında ağ oluşturmanın artmasının Almanya’da daha büyük toplumsal eşitsizliğe yol açtığı ifadesine katılıyor. Bu endişenin arka planında dijitalleşmenin düşük vasıflı insanlar arasında iş kayıplarına yol açabileceği ve bunun da zengin ile fakir arasındaki uçurumu artırabileceği yer alıyor.

ReklamcılıkBir “sosyal eşitleyici” olarak internet: artan karamsarlık


Anketi Ifo adına Talk Online Panel şirketi 17 Mayıs – 5 Haziran 2023 tarihleri arasında toplam 5.636 kişi arasında gerçekleştirdi. Almanya’daki yedi bölge için temsili sonuçlar sağlamak üzere tasarlandı. 2017’de ruh hali çok daha dengeliydi: Dijitalleşme nedeniyle herhangi bir büyük toplumsal çatlak beklemeyenlerin oranı yüzde 46 idi; bu şu ana göre yüzde 32 puan daha yüksekti. Beş yıl önce yalnızca yüzde 44’ü ağ oluşturmanın eğitim sistemindeki eşitsiz koşulları artırdığı ifadesine katılıyordu. Genel olarak Almanlar, internetin kurumsal bilgi aktarımında sosyal dengeleyici görevi göreceği konusunda çok daha kötümser hale geldi.

Yıllık barometrenin mevcut sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 62’si, göç geçmişi olan ve olmayan çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğini büyük bir sorun olarak görüyor. Neredeyse bir o kadarı da (yüzde 61) iyi ve zor sosyal çevrelerden gelen çocuklar arasında fırsatların eşitsiz dağılımını kritik buluyor. Alman vatandaşlarının yüzde 69’u, eğitimdeki eşitsizlikle mücadele amacıyla, çok sayıda dezavantajlı çocuğun bulunduğu okullara yönelik hedefli mali destekten yana. Onlara göre yenilikçi projeler için trafik ışığı koalisyonu anlaşmasında öngörüldüğü gibi bir “fırsat bütçesi” hayata geçirilmelidir. Ankete katılanların yalnızca yüzde 20’si buna karşı çıkıyor.

Yine yüzde 69, yabancı uyruklu ve dil bilgisi yetersiz olan öğrencilerin oranının sınıf başına yüzde 30 ile sınırlandırılmasından yana. Yüzde 20’nin de böyle bir tedbirden endişesi var. Almanların yüzde 65’i, okulların öğrenci topluluğunun sosyal ortamından dolayı belirli sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadığını gösteren bir indeks getirilmesinden yana. Yüzde 55’i dezavantajlı kökenden gelen çok sayıda stajyerin bulunduğu okullardaki öğretmenler için maaş takviyesini destekliyor. Yüzde 31 buna karşı. Korona salgını sırasında kaçırılan derslerin telafisi için, dezavantajlı öğrenci gruplarına yönelik telafi derslerinin ve tatil kurslarının zorunlu hale getirilmesi taraftarı çoğunlukta.

Araştırmacılar eğitimde başarı şansının kişinin dış koşullarından bağımsız olması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, örneğin daha az eğitim, işten daha az gelir elde edilmesiyle el ele gittiğinden, bireysel kayıp riski ortaya çıkabilir. Sonuç olarak, dezavantajlı kökenden gelen çocuklar, kendi gelişimleri ve sosyal ilerlemeleri için önemli seçeneklerden mahrum kalıyor. Dahası, “dezavantajlı kökenden gelen çocuklar performans potansiyellerini tam olarak kullanamadıkları için” toplumun tamamında verimsizlikler var. ifo Eğitim Ekonomisi Merkezi başkanı Ludger Wößmann, farklı sosyal çevrelerden gelen gençlerin okulda aynı fırsatlara sahip olmadığına dair endişelerin “son yıllarda arttığını” söylüyor. Her şeyden önce siyasete ihtiyaç olduğunu düşünüyor: “Almanlar bu konuda bir şeyler yapılmasını istiyor.”


(tiw)Haberin Sonu